Ośrodek Szkolenia
PANDA Sp. z o.o.
41-700 Ruda Śląska
ul. Szyb Walenty 26a
tel. 518 261 264
szkolenia@panda.edu.pl

Ośrodek szkolenia operatorów maszyn drogowych i budowlanych

Ośrodek Szkolenia PANDA Sp. z o.o. prowadzi kursy z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Podstawą prawną dla realizacji powyższych kursów stanowi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).Posiadamy wykwalifikowaną kadrą wykładowców i instruktorów, odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne oraz specjalistyczny park maszynowy do prowadzenia zajęć praktycznych. Ośrodek Szkolenia PANDA Sp. z o.o. posiada certyfikat Instytutu Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia kursów z zakresu obsługi maszyn budowlanych i drogowych. Priorytetem działalności naszej firmy jest prowadzenie kursów zawodowych, spełniających zarówno oczekiwania pracodawców jak i osób szkolonych. Staramy się, aby organizowane przez nas szkolenia stanowiły platformę wymiany doświadczeń zawodowych, co pozwoli na jeszcze lepsze przygotowanie uczestników kursów do wykonywania pracy zawodowej.Niezwykle ważną sprawą w kształceniu zawodowym jest nabycie przez słuchaczy umiejętności praktycznej obsługi maszyn  i urządzeń. Zdając sobie z tego sprawę szczególny nacisk kładziemy na realizację zajęć praktycznych, prowadzonych w ramach kursu.

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą kursów.

Zarząd
Ośrodka Szkolenia PANDA Sp. z o.o.